top of page

청년부(YAM) Worship Service

내가 하나님 여호와께서 하실 말씀을 들으리니 

무릇 그의 백성, 그의 성도들에게 화평을 말씀하실 것이라

​시편 85:8

2023 청년부(YAM) Worship Service

2023 청년부(YAM) Worship Service

2023 청년부(YAM) Worship Service
청년부(YAM) Worship Service | January 1st 2023
01:21:12
동영상 보기

청년부(YAM) Worship Service | January 1st 2023

청년부(YAM) Worship Service | January 8th 2023
01:10:49
동영상 보기

청년부(YAM) Worship Service | January 8th 2023

청년부(YAM) Worship Service | January 15th 2023
01:07:40
동영상 보기

청년부(YAM) Worship Service | January 15th 2023

청년부(YAM) Worship Service | January 22nd 2023
01:06:41
동영상 보기

청년부(YAM) Worship Service | January 22nd 2023

청년부(YAM) Worship Service | January 29th 2023
01:16:57
동영상 보기

청년부(YAM) Worship Service | January 29th 2023

bottom of page